Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2016

marsjaninzmarsa
6407 8fb9
Reposted fromsagara sagara viazelbekon zelbekon
marsjaninzmarsa
6796 5e29 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamarlylee marlylee
3085 80a3
Reposted fromtheElephantMan theElephantMan viamarlylee marlylee
marsjaninzmarsa
Najbardziej przerażający jest moment, kiedy sobie uświadamiasz, jak bardzo się poddałaś. Cały ten czas wmawiałaś sobie, że wszystko jest dobrze, że jesteś w miarę szczęśliwa.
I nagle znajdujesz się na swoim łóżku pośród ciemności, bo znowu nie możesz spać i uderza Cię prawda. To jak bardzo nie wierzysz w siebie, jak potwornie się boisz, jak przeraźliwie pusta jesteś w środku, jak ciągle czujesz się niedostatecznie dobra, jak bardzo chciałabyś zniknąć na kilka dni. Przypominasz sobie jak mocno starałaś się grać, a tak naprawdę wszystko wokół obracało się w jeden, wielki, narastający chaos. Tak bardzo próbowałaś to zdusić, zagłuszyć, ale jak długo można się oszukiwać?
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viamarlylee marlylee
marsjaninzmarsa
Reposted frombluuu bluuu viamarlylee marlylee
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
7682 db3f 500
Reposted frommrrru mrrru
marsjaninzmarsa
5189 8d36 500
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
Reposted frommk2 mk2 viaChlebek Chlebek
marsjaninzmarsa
2624 ae9a 500
Reposted fromcarol91 carol91 viamarlylee marlylee
marsjaninzmarsa
7502 c9c9 500
Reposted fromfungi fungi viapolandballs polandballs
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
Jest ciekawiej kiedy coś się przeobraża. 
— Nino Haratischwili "Ósme życie. Tom 1"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
marsjaninzmarsa
8122 e738 500
Reposted fromporanny poranny
marsjaninzmarsa
→ dopel joined
21:16:21<•mememe> nie jestem, ale jakby nie miała chłopaka, to mógłbym być

21:16:51 <•dopel> dopiero wbiłem i nie wiem w sumie o co chodzi ale robisz to źle
— dopel aka @zelbeton
Reposted fromcytatyzirca cytatyzirca viaincomperta incomperta
marsjaninzmarsa
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaincomperta incomperta
marsjaninzmarsa
Reality Bites (1994)
Reposted frombutterbeer butterbeer viaincomperta incomperta
marsjaninzmarsa
wciąż udaję, że nie krzyczę o pomoc a przecież w środku się drę jak możecie tego nie widzieć
— annebonny
Reposted fromdotknij dotknij viaincomperta incomperta
marsjaninzmarsa
9709 40a6
Reposted fromgocha gocha viaincomperta incomperta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl