Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

marsjaninzmarsa
8806 6e90
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
5386 0f2d
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
0923 05ce
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
9646 89f0
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
Don’t expect me to be here waiting around for you anymore, especially when you only decide to remember me when its convenient for you.
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
4422 a7f7
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa

If you find a girl that is willing to go through hell just to keep the relationship going, you really shouldn’t take her love for granted.

Going through hell for someone and in return being taken for granted was the most painful thing I’ve ever experienced. Never. Again.

Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
Intimacy is not who you let touch your genitalia. Intimacy is who you text at 3am about your dreams and fears. Intimacy is giving someone your attention, when ten other people are asking for it. Intimacy is the person always in the back of your mind, no matter how distracted you are.
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
Reposted fromscorpix scorpix viarenirene renirene
marsjaninzmarsa
4162 f5eb
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
I’ve dreamed of you so much 
it’s no longer right 
for me to waken.
— Robert Desnos, from I’ve Dreamed of You So Much
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
4884 852e
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
4886 d422
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
An intimate relationship does not banish loneliness. Only when we’re comfortable with who we are, can we truly function in a healthy way.
— Patricia Fry
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
8364 e2ef
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
In a relationship, you need somebody who’s going to call you out, not somebody who’s going to let everything slide. You need somebody who doesn’t want to live without you, but can. Not somebody that is dependent, but somebody who is stronger with you. A relationship is two people, not one.
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
2440 8aec
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— J. Żulczyk - Ślepnąc od świateł
marsjaninzmarsa
6455 3e7e
Reposted fromrenirene renirene
marsjaninzmarsa
7655 dcbd 500
Reposted fromrenirene renirene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl