Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2017

marsjaninzmarsa
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromincomperta incomperta
marsjaninzmarsa

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromincomperta incomperta
marsjaninzmarsa

Czasami nie chodzi o to, aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to, aby zmieniło się na cokolwiek.

— Marek Hłasko
Reposted fromincomperta incomperta
marsjaninzmarsa
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni - mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy. Bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromincomperta incomperta
marsjaninzmarsa
(...) Kurwa. Dlaczego nikt wcześniej nie mówił, że przestając być dzieckiem, nie przestaje się być bezradnym?
— Andrzej Saramonowicz
Reposted fromincomperta incomperta
marsjaninzmarsa
Bo przecież, żeby kogoś trzymać za rękę, trzeba najpierw swoją dłoń otworzyć.
— Ewa Bałgaj
Reposted fromincomperta incomperta
marsjaninzmarsa
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromincomperta incomperta
marsjaninzmarsa

Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.

— Harlan Coben
Reposted fromincomperta incomperta
marsjaninzmarsa

Bo jak powiedzieć, że już za późno i jednocześnie za wcześnie? Że nie pozwalał mi żyć, ponieważ go nie było, a teraz mnie zabija, bo jest?

— Ignacy Karpowicz, Sońka
Reposted fromincomperta incomperta
marsjaninzmarsa
I nie chodzi nawet o miłość, ale o nadzieję. O brak planów. O tu i teraz. O uczucie, że każdy kawałek układanki był na swoim miejscu. Jego dłonie, zmarszczki, każde znamie. Wszystko było tym, czym powinno być.
— zasłyszane.

January 01 2017

marsjaninzmarsa
-"kto tam? Aha."
Dźwięk otwarcia
-"ok, wpuściłem"
-"ale kogo?"
-"nie wiem, nie usłyszałem"
— Cranix. 💖
marsjaninzmarsa
Odmierzając czas w przejeżdżających autobusach...

December 30 2016

marsjaninzmarsa
4963 6f2c
Reposted fromhagis hagis viabudas budas
marsjaninzmarsa
4236 2efd
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarefuge refuge
marsjaninzmarsa
grafika love, bed, and wish
Reposted fromweightless weightless viablaxkseoul blaxkseoul
marsjaninzmarsa
5460 90bf 500
Reposted fromlovemystery lovemystery viacouples couples
marsjaninzmarsa
Reposted fromdepobru depobru viaporanny poranny
marsjaninzmarsa
Reposted fromtfu tfu viarurky rurky
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
4719 59b5
Reposted fromtfu tfu vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl