Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

marsjaninzmarsa
Towering Plumes of Volcanic Smoke Mix With Streaks of Lightning in Photographs
marsjaninzmarsa
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viamothsdevourer mothsdevourer
Sponsored post
feedback2020-admin
marsjaninzmarsa
8924 caad 500
marsjaninzmarsa
- Nie będzie Ci zimno?
- Nie.
- Chcesz moją kurtkę?
- Nie.
- Kurwa, jak Ci moją kurtkę proponuję, to masz wziąć. Co ty, filmów nie oglądasz?
Reposted frommissbrodka missbrodka viamothsdevourer mothsdevourer
marsjaninzmarsa
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
marsjaninzmarsa
7341 c845
marsjaninzmarsa
7223 2ca6
marsjaninzmarsa

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamothsdevourer mothsdevourer
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
1274 0106 500
Reposted fromqb qb viamothsdevourer mothsdevourer
marsjaninzmarsa
spierdoliłbym w góry w trybie "now".
Reposted fromcorvax corvax viamothsdevourer mothsdevourer
marsjaninzmarsa
3614 4118 500
Reposted fromlampka lampka viamothsdevourer mothsdevourer
marsjaninzmarsa
7180 dde8 500
Reposted fromstroschek stroschek viamothsdevourer mothsdevourer
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
umierałem zbyt wiele razy.
wierząc i czekając.
czekając w pokoju.
patrząc na popękany sufit.
czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos...
doprowadzony do obłędu.
— Charles Bukowski
marsjaninzmarsa
8081 982a 500
oliwki i ciemki
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
marsjaninzmarsa
6077 5578 500
Reposted fromowca owca viamothsdevourer mothsdevourer
marsjaninzmarsa
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
marsjaninzmarsa
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viamothsdevourer mothsdevourer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...