Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2019

marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
I am ready for you to be here.
— Tom Rosenthal.
Reposted fromhesiamela hesiamela viatobecontinued tobecontinued
Sponsored post
feedback2020-admin
marsjaninzmarsa
0889 54c9
Reposted fromJustVicky JustVicky viatobecontinued tobecontinued
marsjaninzmarsa
6262 bcee
Reposted fromtichga tichga viatobecontinued tobecontinued
marsjaninzmarsa
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
marsjaninzmarsa
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
marsjaninzmarsa
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
5204 0095 500
marsjaninzmarsa
6562 3428 500
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
marsjaninzmarsa
Będę o tobie pamiętać. I ty o mnie nie zapomnij. Nie pozwól, by życie szło obok. I nie opłakuj wspomnień.
— Jess Rothenberg - "Po tamtej stronie ciebie i mnie"
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
marsjaninzmarsa
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione
marsjaninzmarsa
6582 5e8d 500
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
marsjaninzmarsa
marsjaninzmarsa
6583 c765 500
Reposted fromnyaako nyaako viachceblantao5rano chceblantao5rano
marsjaninzmarsa
2507 4be4
marsjaninzmarsa
6578 3038 500
Reposted fromnyaako nyaako viachceblantao5rano chceblantao5rano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...