Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

8751 eb6b 500
8753 d988 500
Sponsored post
feedback2020-admin
8756 1faa 500
8758 9461 500
8760 25d6 500
8762 21a7 500
8764 a500 500
8767 7891 500
2015 da3a 500

True masterpiece starts here.

2063 6b40 500
1796 faa9 500

roztrwonienie:

skoro twoje usta smakowały jak najlepsza whisky,
to jak mam się zadowolić tanią wódką

cytaty-muzyczne:

“Znowu palę przy oknie Ty w łóżku udajesz że śpisz Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz Tak samo jak nie wiem Czy zostać czy iść”

— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy

(via cytaty-muzyczne)

1807 f6bc 500
1809 c93d 500
1811 b6d7 500

happysancia:

złoto 

*11*11*19

samotnydemon:

Popełniliśmy sporo błędów

  • Literówki

Bo zamiast “miłość” czuliśmy do siebie “mdłość”

  • Fleksyjne

Bo zamiast odmieniać przez osoby, pozwalaliśmy, żeby one odmieniały nas

  • Stylistyczne

Bo wielokrotnie powtarzaliśmy słowo “kocham”

  • Interpunkcyjne

Bo zapomnieliśmy o kropce na końcu znajomości

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...